West coast swing

West coast swing är en dansstil som fungerar till väldigt många olika moderna musikstilar som RnB, soul och hip-hop. Det är en pardans som har sina rötter i lindy hop. Den har två grundrytmer som är dubbelsteg eller trippelsteg och de sträcker sig oftast över 6 eller 8 taktslag. Det är en mycket flexibel dans som går att dansa i väldigt låga tempon såväl som väldigt höga.

1024px-Jordan&Tatiana_Classic_West_Coast_SwingDansstilen är lite speciell i det att de som dansar får en specifik yta att röra sig på, till skillnad från de allra flesta danser som låter utövarna utnyttja en större del av golvytan relativt fritt. Myten säger att detta var något som uppkom i Hollywood då danskoreografer som jobbade inom film var tvungna att ta hänsyn till de begränsningar som det innebär att skriva koreografier för danser som av tekniska skäl måste framföras på en begränsad yta.

Intressant nog så kan den här begränsningen sägas vara ett av skälen till att west coast swing är såpass öppen för improvisation som den är. Den yta som varje dansare har som sin egen fungerar i en bildlig bemärkelse som ett slags improvisationsutrymme – du är tillåten att ta ut svängarna inom ramverket som utrymmet ger dig.

Numera dansas west coast swing över hela världen, men allra populärast är dansen i USA, i Europa finns de flesta utövarna i Frankrike.

West coast swing är en bra introduktionsdans då den går att dansa till så många olika musikstilar. Om du är en relativt van dansare känner du kanske till och med igen många av stegen dels i och med att stilen existerar i så många olika varianter och dels för att den lånat många steg från traditionella dansstilar. Av de danser som den här hemsidan handlar om är det utan tvekan lättast att hitta workshops och kurser i west coast swing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *